SIDIQ, Muhammad Abdul Halim. Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Risalatul Mu’awanah. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 220-232, aug. 2017. ISSN 2442-4579. Available at: <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/262>. Date accessed: 11 aug. 2022.