Sidiq, M. 2017 Aug 15. Telaah Pemikiran Sayyid Abdullah bin Alwy Al-Haddad Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Risalatul Mu’awanah. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam. [Online] 10:2