Hidayah, W. N. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kesenian Tari Badui di Dusun Malangrejo Ngemplak Sleman Yogyakarta. Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), 1–23. https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v15i1.1155