Hidayah, W. N. (2022) “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kesenian Tari Badui di Dusun Malangrejo Ngemplak Sleman Yogyakarta”, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, 15(1), pp. 1–23. doi: 10.36835/tarbiyatuna.v15i1.1155.